ONLINE

การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เดือนกุมภาพันธ์ รูปแบบการทดสอบ Online (สอบในที่พำนักของตนเอง)

เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566

  • ทดสอบฯ วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น.-12:00 น. สมัครสอบ